O NAS

"Akademia Przedszkolaka" Niepubliczne Przedszkole mieści się w Kłodzku przy ul. Rodzinnej 61, działa od lutego 2009r. Posiada bardzo dobre warunki bazowe i dogodną lokalizację. Nasze przedszkole usytuowane jest w centrum osiedla Kruczkowskiego.

W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Do każdej grupy uczęszcza 16 dzieci. Przedszkolaki mają do dyspozycji sale zajęć wychowawczo – dydaktycznych z dostępem do toalet. Każda sala ma swój niepowtarzalny klimat oraz wyposażona jest w nowoczesne meble, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.

Na terenie przedszkola mamy także gabinet do zajęć indywidualnych (logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych).

Posiadamy również własne zaplecze kuchenne, które spełnia wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz BHP.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z wykształceniem wyższym z pełnymi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu. Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści z zakresu logopedii, psychologii, a także profesjonalni instruktorzy zajęć dodatkowych.

Jesteśmy placówką oświatową, funkcjonujemy zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Jesteśmy zarejestrowani w ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Gminy Miasta Kłodzko (zaświadczenie nr 1/2009)

Nasze przedszkole jest wyjątkowe, ponieważ:

 • uczymy dzieci tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka,
 • tutaj każde dziecko znajdzie swojego przyjaciela,
 • rozwijamy postawy prozdrowotne, proekologiczne oraz przyzwyczajamy do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,
 • motywujemy do samodzielności i aktywności twórczej, wspieramy dzieci w deficytach i trudnościach, rozwijamy uzdolnienia
  i zainteresowania.
Wyróżnia nas:
 • rodzinna atmosfera umożliwiająca indywidualny kontakt z każdym dzieckiem,
 • oferta programowa –pragniemy upowszechnić idee edukacji regionalnej w ścisłym powiązaniu z wartościami ogólnoludzkimi,
 • dziecko może przebywać w Przedszkolu tyle ile potrzebuje, nie mamy ograniczeń godzinowych oraz dodatkowych opłat,
 • przyjmujemy dzieci w wieku od 2 do 6 lat przez cały rok kalendarzowy,
 • bardzo dobre wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt i urządzenia dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci,
 • wszystkie pomoce, zabawki i urządzenia, z których korzystają przedszkolaki posiadają stosowne certyfikaty lub wymagane atesty,
 • zapewniamy zdrowe, bogate w witaminy i minerały posiłki, dostosowaną dietę do potrzeb każdego przedszkolaka - obiady przygotowuje nam doświadczona firma kateringowa,
 • wspieramy rodziców/ prawnych opiekunów w zakresie tematyki wychowawczej, jesteśmy otwarci na współpracę.

Zapraszamy.

Przyjdź i zobacz, jak fajnie jest
w "Akademii Przedszkolaka"
w Kłodzku przy ul. Rodzinnej 61.