NASZA OFERTA

  • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.00
    (nie pobieramy dodatkowych opłat za pobyt dziecka w ciągu dnia),

  • W cenie czesnego wliczone są dodatkowe zajęcia, tj. zajęcia z psychologiem, logopedą, j. angielski, rytmika, koła zainteresowań (artystyczne, kulinarne, ekologiczne). Dodatkowo na życzenie rodziców organizujemy zajęcia gimnastyki korekcyjnej
    (są finansowane poza opłatą czesnego),

  • Posiadamy bogatą ofertę artystyczno-kulturalną: uroczystości, wycieczki, koncerty, przedstawienia teatralne, itp.,

  • Dostosowujemy dietę do potrzeb każdego dziecka,

  • Realizujemy Podstawę programową oraz zapewniamy zajęcia z wykorzystaniem "metody dobrego startu" i innych metod wspierających rozwój dzieci,

  • Posiadamy wykwalifikowaną kadrę oraz bogatą bazę dydaktyczną.