ZAPISY

Zapisy do "Akademii Przedszkolaka" Niepublicznego Przedszkola w Kłodzku przy ul. Rodzinnej 61:

  • trwają cały rok,

  • dzieci są przyjmowane w momencie posiadanych wolnych miejsc, według kolejności złożonych kart zgłoszeń,

  • karty zgłoszeniowe udostępnione są dla zainteresowanych rodziców / opiekunów prawnych na terenie przedszkola - wypełnione karty rodzice / opiekunowie prawni składają osobiście w przedszkolu; w razie rezygnacji z miejsca w przedszkolu - rodzice są zobowiązani do powiadomienia o tym fakcie Dyrektora przedszkola.